Afbeelding ter illustratie | Ideogram

Na de verkiezingen: alle hens aan dek voor klimaat-, milieu- en biodiversiteitsmaatregelen

Afbeelding ter illustratie | Ideogram

Een gezond klimaat, milieu en natuur zijn de voorwaarden voor een gezond België, met gezonde burgers en een welvarende economie.

De kaarten zijn geschud. Hoe de coalities ook gevormd worden: de klimaat- en biodiversiteitscrises en de bescherming van ons leefmilieu staan bovenaan de prioriteitenlijst bij de regeringsvormingen. “Europa, België en Vlaanderen: op alle beleidsniveaus moeten politici dringend aan de bak om ons gehavende klimaat en milieu veilig te stellen. Dat is wat burgers verwachten, verdienen en vooral nodig hebben”, zegt Benjamin Clarysse, beleidscoördinator bij Bond Beter Leefmilieu.

Problemen negeren doet ze niet verdwijnen

Jaar na jaar sneuvelen records. Nu eens kreunen we onder een verzengende hittegolf, dan weer overstromen hele woonwijken. De kwaliteit van water en de staat van de natuur en biodiversiteit in België is bij de slechtste van Europa. PFAS-vervuiling is nergens in Europa ernstiger dan in België. Een gebrek aan investeringen in een toekomstbestendige groene industrie verzwakt onze internationale concurrentiepositie.

“Ook na deze verkiezingen blijven die uitdagingen op tafel liggen”, onderstreept Benjamin Clarysse“Eens aan de knoppen, moeten onze politici samen met de economische crisis ook de klimaat-, biodiversiteits- en leefmilieucrises aanpakken. Alleen zo kunnen we onze gezondheid, veiligheid en welvaart garanderen.” 

De Belg wil oplossingen

Er is massaal draagvlak voor krachtdadig klimaatbeleid: peilingen zoals de Eurobarometer (mei 2024) of de Barometer Internationale Solidariteit (November 2023) wijzen dit uit. 78% van de Belgen zegt rechtstreeks getroffen te worden door milieuproblemen, 91% vindt Europese wetgeving nodig om Belgische natuur te beschermen, 74% wil af van fossiele energie en pleit voor meer investeringen in zonne-, wind- en waterkrachtenergie. Maar liefst twee derde van de Belgen eist dat ons land de doelstelling haalt om de broeikasgasuitstoot tegen 2030 met 55% te verlagen.

Ook rond biodiversiteit is er een enorm draagvlak. 82% van de Belgen is voorstander van meer natuurherstel, zo toont een peiling van WWF aan (maart 2024).

Aan het werk

Grootschalige problemen hebben een gecoördineerde en Europese aanpak nodig: alleen als landen samenwerken en de Green Deal versterkt wordt, lossen we ze op.

De federale overheid moet werk maken van een fiscale hervorming die de groene transitie betaalbaar maakt. Ze moet de 15 miljard euro aan jaarlijkse fossiele subsidies afbouwen en een ambitieuze strategie voor toekomstbestendige investeringen uitrollen. België en Vlaanderen moeten daarbij samen een taxshift realiseren om elektrisch rijden en verwarmen voordeliger te maken dan fossiel. 

Daarnaast moet Vlaanderen haar koppige verzet tegen het Europese klimaat- en natuurbeleid staken en de impasses rond ruimtelijke ordening en landbouw doorbreken. Het moet een toekomstgerichte landbouwvisie met een sterk natuurbeleid combineren, waarbij waterkwaliteit en -kwantiteit de nodige aandacht krijgen. 

“Een gezond klimaat, milieu en natuur zijn de voorwaarden voor een gezond België, met gezonde burgers en een welvarende economie”, concludeert Benjamin Clarysse.

Perscontact

  • Benjamin Clarysse, beleidscoördinator Bond Beter Leefmilieu

Beleidsmemoranda

Vind hier onze memoranda voor de verschillende beleidsniveaus terug.